VLK: Já na ni přirozeně nemohu skočit a zařvat: „To abych tě mohl sežrat!“