zpět do rubriky Z divadla

Vážení návštěvnici a příznivci Krytového divadla Orfeus!
    V současné době jsme už konečně začali připravovat inscenaci z díla Jana Kadubce (jak z jeho prací výtvarných (GALERIE) tak literárních) a jeho přítele Karla Hoffa. I jeho práce literární i neliterární jsou vynikající (z jeho díla máme na našem internetu otisknuto překrásné pojednání s názvem Nasrat na práci! (UKÁZKA).
    Z korespondence s panem Kadubcem, občanem dědiny Supíkovice, na samé hranici s Polskem, leč na Moravě, jsme se dozvěděli, že vlastním nákladem vydává knihu Od Evy po Batšebu plus Sociologie andělů.
 

    Z prehistorie tohoto úctyhodného počinu (autor je učitel na penzi!):
    „... Asi jsem se zbláznil - uzavřel jsem smlouvu s tiskárnou. ... Četl jsem Neuwirthové - Vida - Dobře ukryté poklady aneb Příběhy z midraše. Nemyslím, že by moje převyprávění byla horší! A ona (tedy židovská obec) si to vydala na křídovém papíře s barevnýma ilustracema - tak proč bych nemohl já? Sice se zadlužím, no a co.
    V Jeseníku chtěli za vytištění jednoho výtisku 140 korun - tak to jsem vzdal. Ale v Ostravě to vytisknou pod padesátikorunu, holt ale musí být nejméně pětistovka výtisků. Tak jsem s tím souhlasil. Sice nevím, co s takovým počtem budu dělat, to ponechám osudu. Možná je to blbost, ale když si uvědomím, kolik vychází všelijakých plevelných knih...
    Původně jsem chtěl vydat Hoffa, protože tam je zaručena kvalita, ale protože na vydání mně půjčí pan Jakuba, můj přítel z hospody, a ten chce číst moji knížku a ne Hoffovu, tak proto ta změna.
    (Hoff má ukončené „Fantastické dějiny řecké potažmo antické filosofie" - přepychové čtení! Je to kompletně připravené k vydání, i s barevnou obálkou. Takže to bude můj příští vydavatelský čin. Když nikdo, tedy žádné vydavatelství nechce naše věci vydávat, tož si je vydáme sami, no ne? Hoff teď maká na „Fantasticky stručných dějinách chlastu", já se u čtení řehtám.)
    Kadubcova kniha tedy už vyšla. V záhlaví nese stručné oznámení, dosti kuriózní: Vydání této knížečky bylo umožněno díky finanční podpoře pana Eduarda Jakuby, lesního dělníka ze Supíkovic.
    A pár řádků z posthistorie (dopis ze 4.11.t.r.):
    ".... Poslal bych po panu Jankesovi (on jezdí snad co týden do Prahy), třeba tak dvě až tři stovky výtisků. Snad to máte v divadle kde uložit. No a pak, když by byl ten večer, tak by se mohli požádat návštěvníci (přijdou-li vůbec nějací), aby si koupili výtisk a tím podpořili vydání dalšího díla.
    Jsem úplně bez peněz, takže na další knihy nemám..." Konec citací z dopisu.
 
    Velectění návštěvníci a příznivci!
   Dovoluji si tedy apelovat na vaše kulturní cítění (jen si vzpomeňte, kolik peněz utratíte kolikrát za naprosté blbostě!) a vřele doporučuji vykonání dobrého skutku zakoupením této knihy o téměř sto padesáti stranách (dobrého skutku nikoli pro autora, ale hlavně pro sebe!). Bude k dostání v našem divadle. Pokud je mezi vámi nějaký knihkupec či distributor, mající případně zájem o větší množství výtisků, obraťte se prosím přímo na autora:
    Jan Kadubec, Supíkovice 218, 790 51 Supíkovice
    e-mail:
jankadubec@tiscali.cz
 
    Autor se sice zatím cenově nevyjádřil, ale dovoluji si cenu odhadnout na Kč 90,-. Jste-li bohatší či neokoralého srdce, nebudeme se zpěčovat, dáte-li více.

    A abyste nekupovali kočku v pytli, vypisuji názvy jednotlivých kapitol:
    Bůh a andělé, Vzpoura andělů, Adam a Eva, Běsi a démoni, Eva a had, Kain a Ábel, Noe a koráb, Potopa a Bábelská věž, Příběh Abrahámův, Izák a Jákob, Josef a jeho bratři, Mojžíš
    Příběhy králů: Judaismus + křesťanství + islám, O Mojžíšovi (podruhé), Jozue, Doba bez králů, Příběh krále Saula, Kněží a proroci, Král David, Král Šalamoun, Pár vět na závěr, O Mojžíšovi potřetí, Disjecta membra
    Sociologie andělů: Sociální struktura andělů, Archandělé a Knížectva, Serafové, Cherubové, Trůnové, Vzpoura andělů, Kůry č.6, 5 a 4, Závěrečné pikantní drobnůstky z Nebes, Andělové - jak je vidí skulpturisty, Jak na nebi, tak na zemi, Jak v pekle, tak v Athénách, Dějinný vývoj démonů, Sčítání andělů, Revoluce v nebi
 
 
Následuje ukázka :
 
Vzpoura andělů

   
Na počátku byl Bůh, který pro sebe stvořil anděly. Jedinou náplní života andělů bylo zpívat Hosana a Halelujá směrem k Božímu Trůnu Zářícímu. Není vůbec divu, že některé anděly přestalo bavit neustále opakovat Halelujá a Hosana, i když to mohli zpívat v různých tóninách. Přestali tedy zpívat a otočili se k Božímu Trůnu Zářícímu zády. Uviděli Temnotu, Tmu. Bůh je nakopl a oni spadli do Temnot. Nedivme se tomuto Božímu činu, na jeho místě bychom udělali totéž.

    Jenže co teď? Někteří andělé - polovina, většina, menšina? - to se zatím neví - byli svrženi z Nebes do Temnoty, do Tmy, někdy se také říká, že do Pekel, a v Boží říši po nich zůstalo Prázdno. I rozhodl se Bůh, že už další nové anděly tvořit nebude. To by si mohl přece nakoupit magnetofony, cédéčka a jiné kybernetické přístroje, které by ono Hosana a Halelujá mohly zpívat věčně a bez možnosti nějakého protestu či vzpoury. Ne, tuhle cestu Bůh zamítl. Řekl si: nechci už žádné bezduché předměty, které jen dokolečka dokola, nekonečně dlouho zpívají Hosana a Halelujá a modlí se růženec a klapou modlitebními mlýnky a vyřvávají jakési mantry a tantry, jako například Háre Krišna, Háre Krišna... Stvořím si bytost naprosto svobodnou, které ale přidám rozum. Tato bytost svým rozumem a logickým rozvažováním, přijde na to, že jediným cílem a smyslem její svobody je zpívat Hosana a Halelujá a klanět se směrem k Božímu Trůnu Zářícímu. Jak si řekl, tak i učinil - stvořil člověka, který nahradil ony chybějící svržené anděly. O stvoření člověka zase příště.
)
    P.S. Mám takový dojem, že vykopl do Temnot i zbývající anděly, a že už žádní andělové nejsou, a že Bůh definitivně nahradil všechny anděly lidmi, však je nás už skoro sedm miliard. Bylo andělů víc než sedm miliard? To nám Bůh zatím neprozradil, udržuje to pořád v tajnosti. V každém případě ale andělů ubývá, protože je nahrazují nově narození lidé a teoreticky by někdy mohla nastat situace úplné výměny lidí za anděly, ať už jich Bůh stvořil bůhvíkolik. A co se může stát, to se určitě někdy stane.
 
    A pak se ještě občas tvrdívá, že když zemře člověk, tak po smrti se z něho stane anděl, což našemu vyprávění nijak moc neodporuje.