zpět do rubriky Z divadla

Naší fízlové nám píší...

Principálova nerudnost, má svůj původ v metodě Stanislavského, bravurně ované před jedním pořadem z poezie Jana Nerudy: kdysi v dávném čase mládí, se vciťoval v Mistra samotného natolik, že se takto získané dokonalé nerudnosti nemohl zbavit, byť své vystoupení si již dávno odbyl. Navíc pak se i vizuálně přiblížil vizáži básníkově, ba dokonce i jako on šourá se poslední dobou po Praze jen za doprovodu své ošetřovatelky.


    Dalšího zvýšení se jeho nerudnosti dostalo zásluhou ČRo 6, při němž uvádí svůj pořad "Nežádoucí texty", který, ač sledován hlavně mladými dívkami, zatěžuje jeho psýchu tragickými osudy autorů, které touto osvětovou činností systematicky uvádí do života. Neb je i interpretem jejich děl, prokletý systém Stanislavského opět zlou přede na principálovi nit.


    Posledním pak hřebíčkem jeho nerudnosti jsou nehorázné mzdové požadavky jeho soukromých fízlů, kteří jej zpravují o životě lepčí společnosti. Jednak jsou onou lepčí společností systematicky korumpováni (odtud vysoká korupčnost naší republiky v celosvětovém měřítku), jednak někteří z nich (co ovládají řeči) vymáhají zvýšení své mzdy hrozbou odchodu do služeb států EU. Principál pochopitelně není sto vyhovět jejich nárokům, tím definitivněji, čím je jasnější, že ani letos nebude jeho letitá orba na poli neoficiální kultury odměněna státní cenou.


    Hledá proto zájemce o funkce soukromých fízlů na amatérské bázi, doufaje, že mnozí z cibulkovských teď nemají co dělat a stýská se jim. Nemusí ani umět malovat! Zájemce prosíme nechť se udají na naši internetovou adresu!


    Kromě samotného udávání, které má svůj smysl za každého režimu, si od toho mnoho slibujeme i po stránce zdravotní - principál, byv zbaven posledního hřebíku své nerudnosti, začal by se snad přece jen trochu podobat sám sobě. A dostal by se na slibnou cestu nalézání své identity, s níž původně přišel na tento svět.


    A možná - snad - by se v něm oslabila i jeho osudová vazba na systém Stanislavského!