zpět do rubriky Z divadla

  Fotogalerie 
  ze setkání přátel Jana Vladislava při příležitosti jeho narozenin

 

 

Setkání přátel zahájil hlavní organizátor - Jiří Gruntorád


 

Oslavenec, básník Jan Vladislav, přebírá v přítomnosti občana Václava Havla kolektivní dar účastníků tohoto setkání – sborník zdravic k 85.narozeninám


 

Václav Havel žehná zelňačku paní principálové


 

Zelnou polévku je správné zapíjet, aby bylo možno znovu vychutnat její jedinečnou chuť (ročník 2008)


 

Jan Vodňanský jako pomník sebe samého


 

Únavný přednes notoricky známých Maršálů vyžádalo si svoji daň: Mistr si musel mezi po každém čtvrtém verši vždy na chvilku zdřímnout – inu, není už nejmladší


 

Principál se propaluje svým pronikavým zrakem v samu dřeň Mistrovy poezie, přednesené jemu na počest


 

Básník přistižen při poslechu svých veršů, jak myšlenky se toulají mu v dáli, v pozadí malíř Jiří Voves


 

Principálův zaklel svým kouzelným přednesem posluchače do podoby Blanických rytířů


 

Sám principál se nakonec hroutí pod vahou krásy Mistrových veršů


 

Rozjařený Vladimír Binar se snaží v přítomnosti muzikanta Pavla Jurkoviče a vědce Martina Machovce  uhradit starými tuzexovými bony svoji útratu u nic nechápající spolupořadatelky Kateřiny Volkové  (v pozadí skrytě přítomní Jan Skácel a Vladimír Mikulášek)


 

Sličná  Kateřina Krusová, režisérka, Jan Placák, galerista a antikvárník, vpravo dvě dámy přišedší z Francie


 

Michal Matzenauer, v minulosti náš častý host, autor jarmarečního obrazu z chodby před vstupem do našeho divadla


 

O hosty se starala i paní Růženka, básníkova přítelkyně


 

Vlevo sociolog Tomáš Vrba, vpravo básník Prokop Voskovec (přijel z Paříže)


 

Spisovatel Lubomír Martínek


 

Surrealista Petr Král, v pozadí Vladimír Justl, literární polyglot


 

Nakladatel Vladislav Zadrobílek, muž mnoha profesí


 

Paní Suzette Hejdová, Jan Patočka a básník Zbyněk Hejda


 

Režisér Josef Protiva


 

Zdeněk Vašíček, archeolog, historik, bývalý mukl a exulant


 

Gerald Turner


 

Toť on, toť Gerald Turner, doprovázející svůj zpěv oslnivou hrou na lžíce (laskavě zapůjčených z bufetu paní principálovou)


 

Principál se svojí nedbalou elegancí plaše naslouchá produkci Geralda Turnera


 

Nebohý Martin Machovec se svěřuje Vladimíru Binarovi s nočními můrami svých literárně vědeckých pochybností  o inspirativní roli Jakuba Demla v Magorově díle


 

Paní principálová Irena Hýsková  se snažila přispět všemi svými silami k dobré náladě, ale moc si toho neužila, neb každý měl tuto skvělou českou herečku za najatou bufetwooman


 

Jan Vladislav se bavil

 

Fotografie dodal Jiří Gruntorád

 

zpět do rubriky Z divadla