Nežádoucí texty Radima Vašinky

Zvukové záznamy pořadu v Českém rozhlase 6

Vyjádření R. V. ke zrušení pořadu „Nežádoucí texty“

zprávy a aktuality a články z divadla

 

19. sezona 2012/2013

Krása se nedá žrát. Rozhovor s principálem z časopisu Nový prostor. (v PDF formátu)

18. sezona 2011/2012

Nebudu mrtev – neboť smrt neexistuje. Principál vzpomína na Zdeňka Čecháčka.

Tak pěkně o nás píší, a my o tom ani nevěděli! - Divadelní noviny č. 9/2011

17. sezona 2010/2011

Článek, co o nás napsali v kulturním přehledu Co, Kde v Praze.

Náš pokus – prosba o sponzorský dar – skončil nevalně.

Principál coby literární postava! Úchvatné odhalení minulosti!

Principál píše divákům.

Vánoční večer: Kdo byl, neprohloupil, kde nebyl, je zván na příští rok! (Ohlas z Vltavy.)

Stanovisko vedení Krytového divadla k pověstem o proniknutí Kryptového divadla na půdu Národního divadla v Praze.

Dá se poezie přednášet tak, aby to pro posluchače nebyla otrava či nuda? (v PDF formátu)

16. sezona 2009/2010

Zemřel Ludvík Kundera. Vzpomínáme našich setkání.

Jak jsme se s Ovčínem poměli v Dobřichovicích

Jsem národní divadlo -ale jen části národa

Nenadálý objev! Sensace! Takřka k nevíře!

Pojednání dona Quijota o poezii

I na Veselém Kopci je někdy smutno

Připomenutí památky Mistra Jana Husa na Krakovci 4. 7. 2010.

Hlášení o arbesovském setkání dne 12. června 2010.

Principál se nám dožil!

Článek o divadle Orfeus z časopisu Pražan.

Připravujeme:
„Ach, Čechy krásné, Čechy mé (má duše by se ráda touhou pnula, ale nepne se)“

Dovolujeme si připomenout 90. narozeniny Ludvíka Kundery, básníka a spisovatele mnoha profesí, jehož poezii jsme i my kdysi uváděli na svém repertoáru. Měl podstatný vliv i na volbu životní dráhy našeho principála.

Proč a jak? aneb Kterak se dělá dramaturgie (Pojednání věnované našim návštěvníkům, dárcům, přispívajícím na naše konto pak zvláště)
Přibyla poslední část!

Nejen Jan Neruda stále živý

Pojednání o pařížských divadlech (určené těm, kterým se u nás nelíbí)

Pozor! Brzo dojde k první premiéře této sezony. Zahajujeme kampaň!!!

Článek o našem divadle, který vyšel v časopise SCOOL č. 3/2009. (v PDF formátu)

15. sezona 2008/2009

Principál vydal knihu: "Vašinkovy básničky"!!!

Principálovo vyjádření ke konci 15. krytové sezóny (v PDF formátu)

Vážení diváci, snad i příznivci,... - principálův náborový leták (v PDF formátu)

"Co s přebytky?" - zajímavé pojednání Jana Kadubce (v PDF formátu)

Principálův dopis publicistovi Vladimíru Justovi (v PDF formátu)

Rozhovor Veroniky Müllerové s Radimem Vašinkou (v PDF formátu)

Dobral jsem se pravdy s Ikskou - celé znění článku Ladislava Vencálka, který vyšel v MF Dnes 23.5.2008 (v PDF formátu)

POZVÁNKA na Hřbitovní zpěvy ve středu 25. 3. 2009

Vašinkovy básničky – vydání sbírky principála Radima Vašinky

Proč jsem tehdy nebyl kurva, mohl jsem se dnes mít jak prase v žitě (v PDF formátu)

Tak nám ocenili principála!

Principálovy výzkumy tajů překládacího stroje Google-překladač

Vzpomínka na kamaráda, malíře Pepu Vyleťala  (v PDF formátu)

14. sezona 2007/2008

3. srpna 2008 zemřel Alexandr Isajevič Solženicyn  (v PDF formátu)

Zpráva o setkání přátel Jana Vladislava při příležitosti jeho narozenin v Krytovém divadle Orfeus  (v PDF formátu)

Setkání přátel J. Vladislava – Fotogalerie

Vyznání principála: Jan Moštěk mi prostě uhranul 
rozhovor (Jihlavské listy, 8. dubna 2008)

Vyprávění o malíři, který chtěl malovat jako Gauguin 
recenze (Jihlavské listy, 8. dubna 2008)

Letní novinky o našem principálovi

Z vod internetu podařilo se nám vylovit tuto neuvěřitelnou zprávu, o níž jsme se domnívali, že jde o podařený aprílový žert. .. (v PDF formátu)

Dostalo se nám dvakrát nečekaného doporučení v pořadu „Host Radiožurnálu“

13. sezona 2006/2007

Hlášení o neputování – ukázka z principálových zápisků (v PDF formátu)

Tak mě dali do Boudy (v PDF formátu)

Bondy a Orfeus – vzpomínka Radima Vašinky na E. B.

Vzpomínka na Josefa Sedláka

Za Egonem Bondym – článek Martina Machovce k úmrtí E .B.

Senzační odhalení - Orfeus zasahuje do architektonicé tvářnosti naší stolice

LISTÁRNA divadla Orfeus

Několik ukázek z volného veršování principála R. Vašinky

Krytové divadlo jak je neznáte - exkluzivně několik fotografií ze zákulisí divadla.

Principálova Zpráva o stavu Krytového divadla Orfeus u příležitosti zahájení jubilejní 13. sezóny

12. sezona 2005/2006

Starý principál mudruje o své životní pouti v brněnském Q-buletýnu

I stalo se, že v jedné ze svých bezesných nocí přehraboval se náš principál ve starých knihách, jimiž má vystlán celý svůj byt. A v jednom z dávných Zápisníků Františka Xavera Šaldy našel následující moudrá slova i na adresu současného našeho pokrokového divadelnictví...

L' ÉGALITÉ!

Naši fízlové nám opět píší...

Principálovo vyjádření k začátku 12. sezóny

... starší

Zde si můžete poslechnout povídání principála Vašinky o Krytovém divadle

Zdesi můžete přečíst rozhovor s principálem Vašinkou v měsíčníku Městské části Praha 5 „Pražská pětka“

Naši fízlové nám píší.

Rozhovor s principálem Vašinkou v literární příloze Salon.

Výzva divákům!

Něco o chystaném představení z díla Jana Kadubce a jeho nově vydané knížce!

Zajděte k Vašinkovi na zelňačku - článek ve společenském občanském dvouměsíčníku Konec konců.

„Kdo v míru míří i do krytu„ - článek Pavla Šruta

Krátký článek o Bytovém divadle v časopise Buřinka.

Článek o našem divadle z informačního zpravodaje členů a příznivců Jonáš-klubu a ukázka z představení „Hoj, ty 25. únore“

Ze všech novoročních přání, co nám přišla, se nám nejvíc zalíbilo to od pana překladatele pana Jiřího Matějíčka, které si dovolíme – byť bez jeho souhlasu – přetisknout i pro vaši potěchu...