Vážení diváci, milí příznivci,

Krytové divadlo Orfeus vstupuje do 22. roku své existence. Pracujeme na bázi přidružení ke Spolku pro podporu divadla Orfeus (dříve OS) a nejsme finančně zabezpečování státními institucemi. Pokud je nám štěstena náchylna (jinak se to říci nedá), dostává se nám finanční podpory na provoz se strany  Praha 5 (poměry se ustálily, přízeň tohoto orgánu není už tak vrtkavá, jak bývala) a hl. m. Prahy, jehož grant nám umožňuje zajistit realizaci jedné z našich inscenací. Ovšem - dostane-li se nám ho.

Přesto při stále stoupajících nákladech zajišťujeme svoji činnost jen za cenu maximálního uskrovnění, což nám trochu přistřihuje křídla v tvůrčím rozletu. Divadelní konkurence je v Praze téměř vražedná. Snažíme se jí vzdorovat osobitou dramaturgií, interpretací i pojetím divadelních inscenací a nekonvenčním stylem našich literárních pořadů, i za cenu, že se tak stáváme divadlem menšinovým. A jde nám také o to, aby návštěva u nás byla pro diváka nejen návštěvou divadelní produkce, ale i jedním příjemně stráveným večerem jeho života.

Z našeho kolektivu se pak před dvěma roky vydělila samostatná skupina členů s jiným pojetím divadla a s odlišnou dramaturgií, která hostuje v prostorách Krytového divadla Orfeus pod názvem Bluud Teátr.

Tolik pro orientaci.

Leč:

Dobrovolné příspěvky našich návštěvníků, přispívajících po představení do klobouku, sice nejsou zanedbatelné, ale, žel, připočteme-li k tomu nepříliš lákavou lokaci našeho divadla, poněkud ovlivňující samu návštěvnost, pohybujeme se permanentně na hranici ohrožení existence. Kromě provozních nákladů existují pochopitelně i potřeby materiálního zabezpečení inscenací, ve kterých herci sice hrají bez honorářových nároků (kromě představení zaštítěných grantem HMP), ale jsou zde náklady, spojené s kostýmy, realizací scény apod. Toho apod. je až nad hlavu.

Jsme si vědomi skutečnosti, že naše návštěvnická obec není tvořena tou nejmovitější populací, ale spíše normálními lidmi. A je naší nadějí, že právě tito lidé nám pomohou. Takže se obracíme na ctěnou veřejnost úpěnlivou výzvou o přispění na konto našeho Občanského sdružení, při němž naše Krytové divadlo Orfeus funguje. Neuspěli jsme (s výjimkou jednorázové podpory ČOB) ve snaze získat sponzora: jsme malé, výstřední divadlo, pro sponzory neefektní a neefektivní. Budeme vděčni i za sebemenší částku, poslanou na naše konto, které si vám dovolujeme odtajnit (připomínáme, že svůj příspěvek si můžete odečíst z daní, potvrzení pochopitelně rádi vydáme):

číslo našeho účtu u České spořitelny v Rytířské ulici je

000000 - 1925243359 / 0800

 

Pro povzbuzení dovolujeme si zveřejnit jména těch, kteří za ta léta, co jsme zabudovaní v tom našem sklepení, tak už učinili. Neuvádíme výši příspěvku, protože si vážíme každého z dárců rovným dílem. Ale najdou se i výstředníci, přispívající pravidelnou měsíční částkou ze svého konta.

Díky jim i budoucím.

Za Krytové divadlo Orfeus

Radim Vašinka, principál

 

 
Na konto našeho Spolku (a tedy i Krytového divadla Orfeus) přispěli (za oněch již 21 let):

Tereza Kněžourková
Michal Moc
bezejmenný dárce č. 1
Tomáš Novotný
bezejmenný dárce č. 2
( jmenuje se Wedell)
Ludvík Vaculík
Ondřej Vaculík
bezejmenný dárce č. 3
(skrytý pod pseudonymem
 „Mol šatní“)

Marie Šindelková
Vojtěch Ripka
Stanislav Zindulka
Renata Franková
Petr Daniš
Jaroslav Fryč

Lenka Slavíčková
ing. Ivan Kasalický
paní Klimentová
František Toušek
Jana Jimramovská
Adolf Kučera
Josef Pacík
Lucie Nová
Libor Čáslavský
paní a pan Charvátovi
Ondřej Naňka
Zuzana Keilová
Jan Vnouček
ing. Luděk Houška
Karel Maydl (Česká pošta, s.p.)
Ivo Konopásek
Roman Varga

Michaela Bartoňová
Jan Vladislav
František Otepka
Marie Krásová
Jiří Kučera
Kristina Karasová
paní a pan Kmentovi
Lenka Bartošová
(stálá přispěvatelka)
Petr Novotný
Milan Uhde
David Takáč
Letorosty (nadační fond)
Jaromír Pírko
Česká obchodní banka
Zdeněk Čecháček
Milan Haluška
Vladimír Krejčí