chodba – vpravo záchodky pro pány, dámy a personály