Stanisław Ignacy Witkiewicz
BLÁZNIVÁ LOKOMOTIVA

Divoká jízda lokomotivou, kde nic a nikdo není tím, čím se zdá.

Dva nejvýznamnější zločinci své doby, soupeřící o přízeň krásné ženy, unesou lokomotivu, aniž by měli zcela jasný plán. Chtějí především přivést k absurdní dokonalosti své kriminální ambice v situaci kdy: „všechny sféry zločinu jsou již vytěžené“. Lokomotiva se řítí krajem, její bláznivé tempo zvyšuje napětí, vyvolává chaos, stupňující se rychlost rozjetých mechanismů hrozí vykolejením a katastrofou.

Tento základní dějový rámec plný absurdit a iracionality je použit jako základ pro filozofické promluvy a četné slovní i situační gagy, jejichž fantasknost se prolíná s až mrazivě ironickou trefností. Všechny použité prvky a znaky hry směřují k divokému rozehrání posledních „pár minut před katastrofou“.

PREMIÉRA: 1. listopadu 2018

REŽIE: Jiří A. Sládeček

HRAJÍ: Kamil Kessler, Jan Lukeš, Martina Kobrlová, Veronika Chruščová, Barbora Michaliková, Tomáš Rychlý, Irena Hýsková, Janek Vaculík

Představení je podpořeno grantem hl. m. Prahy a MČ Prahy 5