Dimitré Dinev
KŮŽE A NEBE

Pravděpodobné setkání dvou nepravděpodobných lidských osudů se neobejde bez alkoholu a vzpomínání, kterému bere palčivost jen úlevný smích. Odzbrojující hovor o tetované kůži, z něhož může vyplynout cokoliv. Pokud spolu totiž dva lidé mluví, vždy hrozí nebezpečí, že si porozumí víc, než by si kdy pomysleli. Strhující herecké představení uvádíme v české premiéře.

Hra proti sobě staví životní cynismus a idealismus. Cynismus se tak často stává jakousi maskou kryjící idealistické představy. Lidskost a dialog překlenují propast životní zkušenosti a sbližují lidi, dějinnými okolnostmi postavené na opačné konce názorového spektra. Setkání žoldáka se zlodějkou okrádající padlé napovídá, že možností takových sblížení je překvapivě mnoho.

Dimitré Dinev (*1968, Plovdiv) se narodil v Bulharsku, ale od roku 1990 žije v Rakousku, kde v roce 2003 získal rakouské občanství. V současné době žije jako spisovatel na volné noze ve Vídni. Píše německy scénáře, povídky, hry a eseje. Některá jeho díla byla přeložena již do patnácti jazyků. Do širšího povědomí vstoupil rodinným románem Engelszungen (Jazyky andělů) a v roce 2007 uvedl Burgtheater jeho hru Das Haus des Richters (Soudcův dvůr). Je držitelem řady literárních ocenění.

PREMIÉRA: 29. listopadu 2018

REŽIE: Irena Hýsková

HRAJÍ: Lena Tomšů, Petr Škopek, Pavel Urík

Představení je podpořeno grantem hl. m. Prahy a MČ Prahy 5