Umění čtyř nápojů 
(pivo, víno, kořalka, čaj, káva)

PREMIÉRA: 23. 3. 2011
hostujícího pořadu - závěrečné části internetové knížky a CD. Poezie + výtvarné umění.

POEZII PŘEDNESOU: Irena Hýsková a Radim Vašinka
AUTOŘI: Bohumila Grögrová, Gustav Erhart, Jan Hanč, Jan Placák
Obrazový doprovod velkoplošně promítne: Roman Kadlec.

[Repríze se nekoná. Počet míst je omezen na 45!]

Čtyři roky se scházeli přátelé těchto nápojů na „vědeckých“ schůzkách v Památníku národního písemnictví. A k traktátům o pití si promítali obrazy našich současných výtvarníků, zvláště těch, o nichž je známo, že alespoň jeden z těchto nápojů denně konzumují. Diskriminačně byla vynechána voda, aniž si dramaturgové večera ve své prostomyslnosti uvědomovali, že je základem každého z nich. Snad se domnívali, že to vyplývá ze samotného titulu tohoto večera, vycházejíce z logiky, že tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři. A do ticha promítání zaznívaly verše. Kratinké. Vybrané. K nimž byla sjednána dvojice Irena Hýsková, Radim Vašinka. Ti ale nebyli tři.

Vzhledem k tomu, že pronájem sálu Boženy Němcové (ona jej nevlastní, to by byl jistě zdarma, jen nese její jméno, památkou po ukradeném obrazu, který po léta síni vévodil) převyšoval platební schopnosti pořádající Polabské kulturní společnosti, obrátili se na naše divadlo, coby na dobráka, který jen těžko odříká. A tak závěrečné setkání se koná u nás.

Bohužel, smrt brání Věře Jirousové se zúčastnit a přednést své úvodní slovo. Na její památku jsme tedy připojili k programu alespoň malý medailon z jejích veršů, které přednese Irena Hýsková (Radim Vašinka), jak tomu bývalo i dříve zvykem.


tmou překlenout ta léta lačná
co v nouzi znají poživačná
sousta    co v hubě
zbývá
suchá mračna

snem překlenout hodiny věčna
co vidí oči nekonečna
zrcadel svět zrcadlení
kde není co je
   a je co není

kde
jazyk co v ústech tichu zpívá
v paprsky třepí
lana vlečná

Věra Jirousová