DIVADLO ORFEUS > archiv repertoár

Jan Nepomuk Štěpánek
Kdybych jak plž ...

Něžně a jemně paralytická besídka z obrozeneckých básní Josefa Vlastimila Kamarýta, Miloty Zdirada Poláka, Františka Rubeše aj.  

Osou, kolem níž se představení motá, je fraška Jana Nepomuka Štěpánka: „Kyž bych se byl neoženil“.  

Vše pak je vydatně doplněno - takřka mystifikačně - poezií smíchovského typografa Stanislava Mráze. A bouřliváka T. R. Fielda. Autorem lexikálních hesel je oblíbený Jakub Hron-Metánovský

Kdybych jak plž ...
Jiří Sládeček, Petr Škopek, Jitka Žemlová, Radim Vašinka
PREMIÉRA: v bytovém divadle
Za výpomoci Miloše Sládka (PNP) sestavil a zrežíroval Radim Vašinka.
HRAJÍ: Irena Hýsková, Klára Matoušková, Miloš Rotter, Jiří Sládeček, Eva Svačinková, Petr Škopek, Lena Tomšů, Radim Vašinka, Jana Vodseďálková-Miškovská, Jitka Žemlová a k případné alternaci je připravena i Lucie Vašinková.
TÉŽ HRÁLI: Tomáš Boněk, Robert Vrchota, Magda Balcarová

Několik ukázek:  

 

Bez češtiny byl bys Ital,  

kdybys mluvil italsky  

Maďar, kdyby maďarsky,  

Slovák, jestli slovácky!  

Avšak česky, jes-li Čech.  

To si na paměti nech!  

 

NOSKYTL - exhibicionista; zvrhlík, který obchází místa, v nichž děti se rády zdržují, a znenadání před nima se obnažuje vpředu nebo vzadu. Žena toho druhu je arci noskytle.  

 

Podivný se pohled v sadu  

pacholatům naskytl,  

před nimi stál - vpředu, vzadu  

obnažený noskytl.  

(Éda - zpustlík)  

 

Libomír byl švarný hošík;  

krásný byl, co kvítí košík,  

tvář měl plnou červánek,  

skákal jako beránek.  

Uhřát v čeku doskočil -  

světa více nezočil.

Kdybych jak plž ...
Irena Hýsková a Jana Vodseďálková
Kdybych jak plž ...
Jana Vodseďálková, Miloš Rotter, Radim Vašinka, Jiří Sládeček
Kdybych jak plž ...
Jitka Žemlová jako služka
Kdybych jak plž ...
Miloš Rotter, Jiří Sládeček, Radim Vašinka
Kdybych jak plž ...
Jana Vodseďálková, Miloš Rotter