DIVADLO ORFEUS > archiv repertoár


Umění čtyř nápojů
(pivo, víno, kořalka, čaj, káva)

Hostující pořad - Závěrečná část internetové knížky a CD. Poezie + výtvarné umění.

PREMIÉRA: 23. 3. 2011
POEZII PŘEDNESOU: Irena Hýsková a Radim Vašinka
AUTOŘI: Bohumila Grögrová, Gustav Erhart, Jan Hanč, Jan Placák
Obrazový doprovod velkoplošně promítne: Roman Kadlec.

Čtyři roky se scházeli přátelé těchto nápojů na „vědeckých“ schůzkách v Památníku národního písemnictví. A k traktátům o pití si promítali obrazy našich současných výtvarníků, zvláště těch, o nichž je známo, že alespoň jeden z těchto nápojů denně konzumují. Diskriminačně byla vynechána voda, aniž si dramaturgové večera ve své prostomyslnosti uvědomovali, že je základem každého z nich. Snad se domnívali, že to vyplývá ze samotného titulu tohoto večera, vycházejíce z logiky, že tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři. A do ticha promítání zaznívaly verše. Kratinké. Vybrané. K nimž byla sjednána dvojice Irena Hýsková, Radim Vašinka. Ti ale nebyli tři.  

Vzhledem k tomu, že pronájem sálu Boženy Němcové (ona jej nevlastní, to by byl jistě zdarma, jen nese její jméno, památkou po ukradeném obrazu, který po léta síni vévodil) převyšoval platební schopnosti pořádající Polabské kulturní společnosti, obrátili se na naše divadlo, coby na dobráka, který jen těžko odříká. A tak závěrečné setkání se koná u nás.  

Bohužel, smrt brání Věře Jirousové se zúčastnit a přednést své úvodní slovo. Na její památku jsme tedy připojili k programu alespoň malý medailon z jejích veršů, které přednese Irena Hýsková (Radim Vašinka), jak tomu bývalo i dříve zvykem.  

 

tmou překlenout ta léta lačná  

co v nouzi znají poživačná  

sousta co v hubě  

zbývá  

suchá mračna  

 

snem překlenout hodiny věčna  

co vidí oči nekonečna  

zrcadel svět zrcadlení  

kde není co je  

a je co není  

 

kde  

jazyk co v ústech tichu zpívá  

v paprsky třepí  

lana vlečná  

 

(Věra Jirousová)