DIVADLO ORFEUS > repertoár

Jiří Brixi
Dokud tato řeka plyne

Vzpomínka na básníka, divadelního kritika a recenzenta k příležitosti chystaného vydání jeho básnického díla. Výběr básní zazní z úst jeho přátel a známých.
Jiří Brixi - Dokud tato řeka plyne
PROČ DÁL
Tak někdy přicházejí nejapné vzpomínky
na poztrácené lásky

A pak už jenom ty
má útěcho můj hněve mé hořké smíření
jenom na tomto světě
skrze nějž tebe vím

Má jediná mé všecko které mě přežije
má laskavá
má krutá
má poezie
PREMIÉRA 2. 2. 2023
Jiří Brixi (22. 7. 1955 – 24. 6. 2018) byl básník, divadelní kritik a recenzent, knihovník a publicista. Jeho básnické dílo (více než 20 sbírek a přes 400 samostatných básní) bylo zpracováváno téměř 5 let do knižní podoby a nyní je veřejnosti předkládáno zatím v největší úplnosti, doplněné vzpomínkami a ukázkami publicistické tvorby. S odstupem času a po básníkově odchodu lze říci o Brixiho poezii, že je rozmanitá a obsažná, zábavná, vtipná i moudrá, že může sloužit jako autentický obraz těžké doby a že patří k tomu nejlepšímu, co bylo v Čechách vytvořeno v dusných letech nesvobody, v letech sedmdesátých a osmdesátých století dvacátého.